چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: راه اندازی مرکز پایش (مانیتورینگ) منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان

راه اندازی مرکز پایش (مانیتورینگ) منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان

مظفر زیودار مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان با هدف پایش منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی در سطح استان، در حال راه اندازی مرکز پایش یا مرکز مانیتورینگ از محل اعتبارات سرمایه ای در این شرکت می باشد

به گزارش خبرگزاری آب ایران، مظفر زیودار مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب اظهار داشت:با مجهز نمودن ایستگاههای سنجش منابع آب و بارانسنجها به تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و ارسال برخط تغییرات سطح آب و بارندگی به این مرکز، می توان در هرلحظه اطلاعات را دریافت و نتایج را تحلیل نمود.
زیودار افزود: همچنین با اتصال سدها و کنتور هوشمند چاهها به این مرکز، می توان خروجی سدها و تغییرات دبی چاهها را رصد نمود و درصورت نیاز اطلاعات را در اختیار مسئولین ارشد استانی و کشوری قرار داد.
مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد:با راه اندازی این مرکز، در شرایط مختلف اعم از شرایط سیلابی یا کم آبی این امکان فراهم می شود تا تغییرات منابع آب و میزان مصارف را در هر لحظه پایش نمود و با داشتن این اطلاعات، برنامه ریزی صحیح صورت گرفته و تصمیم گیری مناسب و به موقع اتخاذ میگردد.

کد خبر: 59989
  تاریخ خبر : 1401/03/07
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/07
 روابط عمومی
 36