چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: توسعه سامانه بیلان منابع آب در دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت در دستور کار قرار گرفت

توسعه سامانه بیلان منابع آب در دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت در دستور کار قرار گرفت

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در کشور توسعه سامانه بیلان منابع آب در دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش  خبرگزاری آب ایران ، ارجمند شریف اظهارکرد: این سامانه دارای سه بخش داده پردازی، مولفه های بیلان و مدل بیلان است به گونه ای که تهیه بیلان سالانه منابع آب از ابتدای ورود اطلاعات تا برقراری معادله بیلان به صورت خودکار انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر مدل مفهومی بخش داده پردازی سامانه مذکور به صورت کامل تهیه شده و توسعه نرم افزاری آن در حال انجام است.

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: بسیاری از کدهای محاسباتی مورد نیاز در بخش مولفه های بیلان نوشته شده تا به محض تکمیل بخش اول، توسعه بخش دوم با سرعت ادامه یابد. با تکمیل این سامانه، انجام مطالعات بیلان منابع آب که بعضا چندین سال به طول می انجامد در مدت کوتاهی و به صورت سالانه قابل انجام خواهد بود.

کد خبر: 60015
  تاریخ خبر : 1401/03/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/08
 کارشناس روابط عمومی
 33