چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: ضرورت تدوین الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آب و توجه به کشتهای استراتژیک

معاون حفاظت و بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی مطرح کرد:

ضرورت تدوین الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آب و توجه به کشتهای استراتژیک

معاون حفاظت و بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی در برنامه «در انتهای الوند» شبکه دو سیما، وضعیت منابع آب کشور در شرایط کنونی و کمبود آب و ضرورت مدیریت صحیح منابع آب را تشریح کرد.

 به گزارش خبر گزاری آب ایران ،عبدالله فاضلی گفت: تدوین الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آب قابل استفاده و توجه به کشتهای استراتژیک به دلیل کمبود منابع آب باید مورد تاکید قرار گیرد.

وی تصریح کرد: آمایش سرزمین بر اساس ظرفیت منابع آب و توجه به قابلیتهای مناطق مختلف کشور در استفاده از منابع آب بر اساس اولویتهای مصرف باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کد خبر: 60032
  تاریخ خبر : 1401/03/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/08
 مهتاب علی بخشی
 161