پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در شبکه های آبیاری مارون

برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در شبکه های آبیاری مارون

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز آب در شبکه های آبیاری کانال D ناحیه جنوب بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، ” الماس سنایی مطلق ” گفت : باتوجه به گسترش پدیده خشکسالی و کم آبی در حوضه مارون و در راستای حفظ نظم در شبکه های آبیاری مارون و تامین آب کشاورزان طرف قرارداد، از برداشتهای غیرمجاز آب و کشت های غیرمجاز جلوگیری و با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفت.

وی افزود : اداره حریم بانی این شرکت باتوجه به گزارشات و تخلفات ارسالی از سوی واحدهای مختلف شرکت به خصوص اداره حراست و امورمحرمانه و مدیر بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ، جهت اقدامات اولیه و عکسبرداری از تخلفات اقدام به گشت زنی جهت پیگیری تخلفات می نماید.

وی تصریح کرد: در این گشت ها با شناسایی موارد تخلف بر اساس مقررات و با حضور نماینده حقوقی شرکت و عوامل نیروی انتظامی با متخلفان برخورد و پرونده های مربوطه به مراجع قضایی ارجاع می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون گفت : باتوجه به کمبود منابع آبی در تمامی حوضه های تحت پوشش شبکه آبیاری مارون و همچنین دستورالعمل های صادره از سوی ستاد خشکسالی استانداری خوزستان مبنی بر ممنوعیت کشت های پرمصرف علی الخصوص شلتوک در تمامی استان خوزستان ، تعدادی از کشاورزان انتهای کانال D شبکه جنوب بهبهان ( بعداز روستای اسلام آباد ) مبادرت به انشعاب غیرمجاز آب جهت اراضی خارج از محدوده کردند که با همکاری پاسگاه انتظامی منطقه ، لوله های پلی اتیلن انتقال آب جمع آوری گردید و با تشکیل پرونده و ارجاع آن به واحد حقوقی شرکت سریعاً از طریق دادگاههای مربوطه وصدور حکم قضائی با متخلفین برخورد صورت گرفت.

کد خبر: 60092
  تاریخ خبر : 1401/03/10
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/11
 ظاهری
 93