پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: نصب 520دستگاه کنتورهوشمنددرسیستان وبلوچستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان خبرداد:

نصب 520دستگاه کنتورهوشمنددرسیستان وبلوچستان

باهدف مدیریت،کنترل واستفاده بهینه ازمنابع آب زیرزمینی طی سال گذشته 520دستگاه کنتورهوشمندروی چاههای کشاورزی وصنعتی سیستان وبلوچستان نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ،محمد امین بارانی با اعلام این خبر افزود:دراستان 17هزارو378حلقه چاه،831دهنه چشمه ویک هزارو281رشته قنات وجوددارد که میزان تخلیه سالیانه یک میلیاردو407میلیون مترمکعب است که بیش از600میلیون مترمکعب کسری مخزن وجوددارد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان افزود:تاکنون بااستفاده ازظرفیت های تشکل های مردمی علاوه برنصب کنتورهای هوشمند ،180حلقه غیرمجازمسدودو300حلقه چاه تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد:21گروه گشت وبازرسی وظیفه حراست وحفاظت ازمنابع آبی استان سیستان وبلوچستان رابرعهده دارند.

کد خبر: 60261
  تاریخ خبر : 1401/03/18
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/18
 درگی
 135