یکشنبه, 12 آذر 1402
مشروح خبر :: 537 حلقه چاه غیر مجاز در استان البرز مسدود شد

مدیرحفاظت و بهره برداری خبر داد:

537 حلقه چاه غیر مجاز در استان البرز مسدود شد

مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز گفت :در راستای احیا و تعادل بخشی و صیانت از منابع آب زیر زمینی، از ابتدای سال جاری تا کنون، 537 حلقه چاه غیر مجاز در این استان پر و مسلوب المنفعه شده است.

 به گزارش خبرگزاری آب ایران ، جلال برتری  در تشریح وضعیت حساس و شکننده منابع آب زیر زمینی این استان و اقدامات حفاظتی گفت: در حال حاضر با شرایط بحرانی و وخیم آبهای زیرزمینی از حیث کمیت و کیفیت روبرو هستیم؛ به طوری که تراز آبخوانها به سطح بسیار پایینی رسیده و تقریبا سفره از آب خالی می باشد

مدیرحفاظت بهره برداری افزود: از مهمترین اقدامات در جهت علاج بخشی وضعیت آبخوانهای استان جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی بوسیله چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز بوده است. در این راستا  از ابتدای سال جاری تا کنون ، در سطح استان بیش از 537 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسدود المنفعه گردید با انسداد این چاه ها در مجموع از برداشت غیر مجاز 9میلیون متر مکعب آب از آبخوانها جلوگیری شده است.

کد خبر: 60545
  تاریخ خبر : 1401/03/31
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/31
 عباس کیخایی
 283