پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: آب حداقلی برای تأمین آب آبخوان اصفهان تدقیق شود

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان خواستار شد:

آب حداقلی برای تأمین آب آبخوان اصفهان تدقیق شود

معاون برنامه ریزی آب منطقه ای اصفهان تدقیق آب حداقلی برای تأمین آب آبخوان اصفهان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، علی رائیجیان با جمع بندی نظرات تخصصی مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط در جلسه فرونشست، اظهار کرد: راه حل مشترک ما رسیدن به یک عدد طراز حداقلی برای کنترل فرونشست است.

وی با تأکید بر تعدد کارگروه های مربوط به فرونشست در سطح استان اصفهان، افزود: برای کنترل فرونشست اجماع تخصصی متولیان مبتنی بر علم و منطق نیاز است.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که همه ی راه حل های موجود نجات زاینده رود مستلزم تأمین آب حداقلی برای جاری بودن رودخانه است، تصریح کرد: انعکاس اجماع نظرات تخصصی به ریاست حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و حوضه های جنوب غربی فلات و لحاظ کردن آن در سند راهبردی زاینده رود هدف برگزاری این جلسه است.

رائیجیان با تأکید بر این که هم افزایی نگاه های متفاوت در تخصیص آب برای تالاب بین المللی گاوخونی ثمر بخش بود، خاطر نشان کرد: جاری بودن حداقل آب در زاینده رود مطالبه همگان است و وحدت در این موضوع از راه حل های جزیره ای در ارگان های مختلف جلوگیری می کند.

وی با اشاره به این که آب منطقه ای اصفهان ظرف مدت حداکثر سه هفته تمامی نظرات و گزارش های کارگروه های فرونشست در استان را احصاء می کند، اضافه کرد: برای تحقق رسیدن به عدد حداقل آب مورد نیاز برای کنترل فرونشست اصفهان از تمامی ظرفیت های ممکن استفاده و نگاه علمی توأم با عمل منجر به اقدام علاج بخش در این خصوص می شود.  

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطر نشان کرد: عدم توسعه و تخصیص جدید، محدود کردن اضافه برداشت ها و ساماندهی مصارف مجاز، به صورت موازی پیگیری می شود. 

جلسه فرونشست با مطرح شدن نظرات کارشناسی حاضرین و با حضور مدیر مدیریت بحران استانداری اصفهان، نمایندگان مدیران و کارشناسان دستگاه های مرتبط، شورای شهر، شهرداری اصفهان و اساتید دانشگاه، روز گذشته چهارم تیرماه در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد.

یادآور می شود این دومین جلسه تخصصی با موضوع فرونشست در شرکت آب منطقه ای اصفهان پس از سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به اصفهان است که به طور ویژه بحث فرونشست در آن پیگیری می شود.

کد خبر: 60595
  تاریخ خبر : 1401/04/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/05
 پرستو ایران پور
 42