پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: آبخوان شهر اصفهان حدود 3 میلیارد مترمکعب کسری تجمعی دارد

رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی آب منطقه ای اصفهان:

آبخوان شهر اصفهان حدود 3 میلیارد مترمکعب کسری تجمعی دارد

رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه کسری مخزن تجمعی آبخوان اصفهان- برخوار 2 میلیارد و 996 میلیون مترمکعب است، گفت: این دشت سالانه نزدیک به یک متر افت سطح آب زیرزمینی دارد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، مینا بگی، هفتم تیرماه، با بیان اینکه دشت اصفهان- برخوار از نظر منابع آب زیرزمینی اوضاع مساعدی ندارد، اظهار داشت: وقوع فرونشست زمین در این محدوده مطالعاتی (دشت) که شهر اصفهان در آن قرار دارد با توجه به شرایط استراتژیکی، وجود تاسیسات مهم، بناهای تاریخی و جمعیت زیاد ساکن در آن، بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه کسری مخزن تجمعی آبخوان اصفهان- برخوار 2 میلیارد و 996 میلیون مترمکعب است، افزود: این دشت سالانه نزدیک به یک متر افت سطح آب زیرزمینی دارد.

رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: یک هزار و 480 حلقه چاه غیرمجاز در دشت اصفهان -برخوار وجود دارد که تخلیه آنها بر اساس آمار برداری به 15 میلیون مترمکعب در سال می رسد.

بگی با اشاره به وجود چهار هزار و 800 حلقه چاه مجاز در این دشت، ابراز داشت: جبران کسری مخازن آب زیرزمینی دشت اصفهان- برخوار نیازمند عزم جدی و اجرای کامل طرح  احیا و تعادل بخشی است به نحوی که نیاز آبخوان این دشت را تامین کند. 

به گفته وی کنترل و کاهش برداشت ها از منابع آب زیرزمینی از جمله راهکارهایی است که در راستای طرح احیا و تعادل بخشی در حال اجراست اما چاره اصلی نجات آبخوان اصفهان- برخوار، برقراری جریان دائمی رودخانه زاینده رود است تا با تغذیه منابع آب زیرزمینی، مشکلات موجود در این دشت به تدریج کم شود.

رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان تغذیه آبخوان با استفاده از پساب فاضلاب را یکی از مهمترین راهکارها دانست و گفت: با وجود این، کیفیت پساب چه برای تغذیه مصنوعی و یا آبیاری فضای سبز غیرمثمر بسیار اهمیت دارد؛ از این رو در عین حال که باید تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی مورد توجه باشد، ابتدا باید بتوان تصفیه خانه‌های فاضلاب را ارتقا داد تا پساب تصفیه شده با کیفیت‌های مناسب دستکم در حد استانداردهای داخلی را برای تغذیه مصنوعی استفاده کرد.

بگی با بیان اینکه آبخوانها به شدت آسیب پذیرند و استفاده از پساب تصفیه نشده برای تغذیه آن شرایط را بدتر می کند، افزود: مشکل اصلی آبخوان اصفهان- برخوار این است که جریان رودخانه زاینده رود به عنوان منبع تغذیه کننده از این دشت قطع شده و در عین حال برداشتها از منابع آب زیرزمینی در این خطه افزایش یافته است. 

کد خبر: 60651
  تاریخ خبر : 1401/04/07
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/07
 پرستو ایران پور
 40