پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: جلسه نحوه پیاده سازی دستورالعمل ابلاغی توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب برگزار شد

جلسه نحوه پیاده سازی دستورالعمل ابلاغی توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب برگزار شد

نظر به ضرورت پیاده سازی سیاست ها و الزامات رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب در جلب همکاری ذینفعان بخش آب، جلسه نحوه اجرای دستورالعمل ابلاغی توسعه مدیریت مشارکتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، این جلسه به دعوت کارگروه «مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک» کمیته ملی آبیاری و زهکشی،  درشرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه، ‌اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون پیاده سازی ساختارها و سازوکارهای پیش بینی شده در دستور العمل فوق الذکر پرداختند. بر اساس تصمیمات متخذه مقرر شد کارگاهی برای تبیین دستورالعمل در سطح شرکت های تابعه برگزار شود، طرح تعادل بخشی در یک استان به عنوان پایلوت با توجه به الزامات دستورالعمل از مسیر مدیریت مشارکتی آب عملیاتی شود و جلسات مشترک دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی و کارگروه «مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک» تا تحقق کامل مصوبات این نشست استمرار یابد

کد خبر: 60659
  تاریخ خبر : 1401/04/07
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/07
 مهتاب علی بخشی
 157