پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: 19 درصد مخازن سدهای گلستان آب دارد / تداوم کاهش ذخایر آبی

19 درصد مخازن سدهای گلستان آب دارد / تداوم کاهش ذخایر آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: هم اکنون حجم آب موجود پشت ۱۴ سد استان به خاطر خشکسالی و کم بارشی ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب معادل ۱۹ درصد کل ظرفیت مخازن است که روند کاهشی دارد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، سیدمحسن حسینی ، مجموع کل ظرفیت سدهای استان را  ۲۴۵ میلیون مترمکعب  اعلام و اضافه کرد: این در حالی است که در  مدت مشابه سال قبل، حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب معادل ۲۲ درصد از کل ظرفیت مخازن بود.

وی ادامه داد: اکنون ۲ سد مخزنی در استان شامل شهید دستغیب و کرند هر کدام ۱۰ هزار متر مکعب آب در خود جای دادند که کمتر از یک درصد حجم این سازه های آبی است.

 حسینی در خصوص آخرین ظرفیت آبگیری این تعداد سدها تصریح کرد: سد کوثر در گرگان چهار میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب معادل ۶۰ درصد ظرفیت، بوستان سه میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۱ درصد ظرفیت،  گلستان هفت میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۹ درصد ظرفیت، وشمگیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار مکعب معادل سه درصد ظرفیت، نگارستان ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل ۵۵ درصد ظرفیت، شهید ایمری یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب معادل ۴۰ درصد ظرفیت، شهید قربانی ۲میلیون مترمکعب معادل ۳۳ درصد ، شهید چمران یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب معادل ۵۳ درصد ، دانشمند ۳۰۰ هزار مترمکعب معادل ۲ درصد و اینچه برون ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل سه درصد ظرفیت آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در تالاب سدهای استان در شهرستان گنبدکاووس شامل آلماگل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب معادل ۴۶ درصد و آلاگل  هشت میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۵ درصد آب وجود دارد.

کد خبر: 60674
  تاریخ خبر : 1401/04/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/08
 روابط عمومی
 25