پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: کاهش ۱۹۵ میلیون متر مکعبی ذخیره آبخوان‌های کم عمق گلستان

نسبت به متوسط بلندمدت صورت گرفت؛

کاهش ۱۹۵ میلیون متر مکعبی ذخیره آبخوان‌های کم عمق گلستان

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ذخیره آبخوان های کم عمق استان در ماه خرداد سال جاری در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۸ میلیون متر مکعب و در مقایسه با متوسط 29 سال گذشته ۱۹۵ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، حسین دهقان اظهار کرد: ذخیره آبخوان های عمیق استان نیز در ماه خرداد سال جاری، در مقایسه با خرداد سال گذشته 72/3 میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط 19 سال گذشته 8/61 میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

وی اظهار کرد: طی مدت مهر لغایت ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش بارش را نشان میدهد.

وی افزود: جریان رودخانه ها بر اساس ایستگاه های مبنا در مدت مهر لغایت ماه جاری نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو بیش از 69 درصد کاهش، در حوضه گرگانرود ۵۴ درصد کاهش و در حوضه خلیج گرگان ۲ درصد کاهش را نشان میدهد.

 دهقان افزود: بر اساس آمارهای شرکت آب منطقه ای استان، میزان بارش خرداد ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته 74 درصد کاهش و نسبت به درازمدت 77 درصد کاهش را نشان می دهد.

کد خبر: 60676
  تاریخ خبر : 1401/04/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/11
 روابط عمومی
 37