پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: آزادسازی و رفع تصرف حدود ١٥٠٠ متر مربع از حریم و بستر رودخانه زشک شهرستان طرقبه شاندیز

آزادسازی و رفع تصرف حدود ١٥٠٠ متر مربع از حریم و بستر رودخانه زشک شهرستان طرقبه شاندیز

مدیر امور منابع آب مشهد گفت: عملیات اجرایی رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه زشک شهرستان طرقبه شاندیز به مساحت 1500 متر مربع انجام شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، محمد برزویی با اشاره به اینکه این عملیات اجرائی مربوط به یک پل، دو دیوار  و یک فونداسیون بوده که منجر به آزادسازی حدود 1500 متر مربع از اراضی ملی شده است.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص سودجو به اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی کشور و نیز حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از خسارات جانی و مالی در هنگام بروز سیلاب های احتمالی، گفت: این اقدام همکاران توسط گروه گشت و بازرسی مهندسی رودخانه ها امور منابع آب مشهد با اخذ دستور قضایی از دادستانی و در حضور نیروهای انتظامی انجام شد.

 برزویی ادامه داد: مقابله با تصرفات حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها از جمله مهمترین برنامه های مستمر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بوده و امور منابع آب مشهد حسب وظایف ذاتی خود و در راستای اجرای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 9 لایحه قانون رفع تجاوز به تاسیسات آب و برق کشور، با همه متخلفان و متصرفانی که به حرایم و بستر رودخانه ها و مسیل ها دست درازی و تجاوز و ساخت و ساز کرده اند، بدون هیچ گونه اغماض و مماشاتی برخورد قانونی خواهد داشت و همه تصرفات اعاده به وضع سابق خواهد شد.

کد خبر: 60684
  تاریخ خبر : 1401/04/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/08
 کارشناس روابط عمومی
 46