یکشنبه, 6 آذر 1401
مشروح خبر :: آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از بستر و حریم رودخانه سینارچای در شهرستان ماهنشان استان زنجان

آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از بستر و حریم رودخانه سینارچای در شهرستان ماهنشان استان زنجان

مدیر امور منابع آب ماهنشان از آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 متر مربع از بستر و حریم رودخانه سینارچای در جهت صیانت از حریم و بستر رودخانه های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، سیدعلی موسوی با اعلام مطالب فوق گفت: با همکاری گروه گشت و بازرسی امور منابع آب ماهنشان و با اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی شهرستان ، بیش از 2 هزار و500 متر مربع از بستر و حریم رودخانه سینار چای آزادسازی گردید و با قلع و قمع درختان واقع در مسیل جریان آب، رودخانه به حالت اول خود اعاده گردید.

کد خبر: 60758
  تاریخ خبر : 1401/04/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/12
 کارشناس روابط عمومی
 114