پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: ۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب از منابع آبی شرق گرگان با ۵ کیلومتر خط انتقال جدید افزوده شد

۳۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت انتقال آب شرب از منابع آبی شرق گرگان با ۵ کیلومتر خط انتقال جدید افزوده شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: یکی از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه ای گلستان اجرای طرح آبرسانی به شهر گرگان در راستای کاهش مشکل کم آبی این شهر بویژه در پیک مصرف میباشد لذا با توجه به‌ ظرفیت انتقال آب خط اصلی انتقال آب از شرق گرگان به این شهر که حدود ۴۵۰ لیتر بر ثانیه می باشد، برنامه افزایش به ۷۵۰ لیتر برثانیه توسط شرکت آب منطقه ای در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، سید محسن حسینی افزود: درانجام این مهم ، عملیات احداث مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی گرمابدشت و عملیات اجرای خطوط انتقال به طول ۴۸۵۰ متر( به قطر ۱۱۰۰ به طول ۳۷۵۰ متر و قطر ۶۰۰ به طول ۱۱۰۰ متر از مخزن گرمابدشت به مخزن جلین - سیاه تلو به پایان رسید.

وی تصریح کرد: لازم به ذکر است با بهره برداری از این طرح ، پتانسیل آبدهی به زون ۳ گرگان به عنوان وسیع ترین و زون ۴ گرگان به عنوان پر تراکم ترین نواحی گرگان که حدود نیمی از نیاز کل شهر را شامل میشود، تا ۳۰۰ لیتر برثانیه افزایش پیدا کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی گرمابدشت جهت ذخیره سازی و تعادل هیدرولیکی منابع آب زیر زمینی محورهای شرق شهر گرگان احداث شده است و قابلیت تغذیه مخزن گلها، مخزن خرگوش تپه و مخزن ۴ هزار مترمکعبی گرمابدشت را دارد، با اتصال این مخزن به سامانه آبرسانی گرگان، حجم مخازن ذخیره آب شهر از ۸۸ هزار مترمکعب به ۱۰۸ هزار مترمکعب افزایش یافت.

کد خبر: 60792
  تاریخ خبر : 1401/04/13
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/13
 روابط عمومی
 40