یکشنبه, 12 آذر 1402
مشروح خبر :: کسب رتبه عالی توسط دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای قم

کسب رتبه

کسب رتبه عالی توسط دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای قم

براساس شاخص ها و ملاکهای تخصصی ارزیابی مرکز حراست شرکتهای مادر تخصصی، دفتر حراست شرکت آب منطقه ای قم موفق به کسب رتبه عالی شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، بر اساس شاخص ها و ملاکهای تخصصی عملکرد سال 1400 که توسط مرکز حراست شرکت های مادر تخصص در ابعاد پرسنلی، فیزیکی، اسناد، IT و... مورد توجه، تحلیل و ارزیابی قرار گرفت دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای قم موفق به کسب رتبه عالی گردید.

روابط عمومی این موفقیت را به مدیریت و همکاران شاغل در دفتر حراست تبریک عرض می نماید.

کد خبر: 60814
  تاریخ خبر : 1401/04/13
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/13
 احمد
 284