شنبه, 26 خرداد 1403
مشروح خبر :: محدوده های مطالعاتی نائین و انارک در استان اصفهان ممنوعه اعلام شدند

محدوده های مطالعاتی نائین و انارک در استان اصفهان ممنوعه اعلام شدند

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: محدوده های مطالعاتی نائین و انارک در استان اصفهان ممنوعه اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، جواد طاهری افزود: در اجرای ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب، به منظور جلوگیری از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی، جلوگیری از افت کیفی آبخوان و حفظ سیستم قنوات منطقه، دشتهای نائین و انارک واقع در استان اصفهان به لحاظ حفر هر گونه چاه عمیق و نیمه عمق و هرگونه توسعه بهره برداری از منابع موجود، ممنوعه اعلام شدند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطر نشان کرد: بر اساس نتایج مطالعات و بررسی های صورت گرفته، افت سطح آب زیر زمینی و کسری حجم مخزن در محدوده های مطالعاتی نائین و انارک طی سالیان اخیر استمرار یافته، به طوری که متوسط افت سالانه سطح آب زیرزمینی در منطقه نائین به میزان پنج سانتی متر و در محدوده انارک سه سانتیمتر در سال بوده است.

طاهری همچنین افزود: متوسط کسری حجم مخزن دشت نائین، معادل 2.85 میلیون متر مکعب در سال و در محدوده مطالعاتی انارک 0.38 میلیون مترمکعب در سال است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل های موجود، دفتر مطالعات پایه منابع گزارش پیشنهاد ممنوعیت دشتهای نائین و انارک را تهیه و پس از پیگیری ها و انجام مراحل قانونی در مورخ 1400.12.24 به تصویب شرکت مدیریت منابع آب کشور رساند و این مناطق به مدت پنج سال از تاریخ نشر آگهی ممنوعه اعلام شدند.

وی با اشاره به وجود 35محدوده مطالعاتی در استان اصفهان، تعداد دشت های ممنوعه را 29 دشت اعلام و اضافه کرد: در این میان 10 محدوده، جزء مناطق ممنوعه بحرانی هستند که به لحاظ افت سطح آب زیرزمینی، تغییر کیفیت شدید آب و پدیده فرونشست با شرایط حادتری روبرو هستند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان یادآور شد: دشت های اصفهان- برخوار، کاشان، اردستان، باد- خالدآباد، گلپایگان، دامنه- داران، مورچه خورت، نجف آباد، مهیار شمالی و مهیار جنوبی- دشت آسمان، محدوده های ممنوعه بحرانی استان هستند.  

کد خبر: 60928
  تاریخ خبر : 1401/04/18
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/21
 پرستو ایران پور
 582