یکشنبه, 6 آذر 1401
مشروح خبر :: میز ارتباطات مردمی؛ پاسخگویی به مردم همراه با تکریم است

معاون حفاظت، بهره برداری و اموراجتماعی حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی:

میز ارتباطات مردمی؛ پاسخگویی به مردم همراه با تکریم است

معاون حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: میز ارتباطات مردمی فرصت ارزشمندی است تا مردم بتوانند به صورت چهره به چهره مسائل و مشکلات خود را با مسئولین کشوری و استانی مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، عبدالله فاضلی فارسانی نماینده تام الاختیارشرکت مدیریت منابع آب ایران و معاون حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی این شرکت در مرکز ستاد ارتباطات مردمی وزارت نیرو در استان مرکزی گفت: مردم استان مرکزی می توانند مشکلاتی که در حوزه وزارت نیرو دارند را با مقامات بالاست مطرح کنند تا هم این نمایندگان در جریان روند امور در شرکت های زیرمجموعه قرار بگیرند و هم در چارچوب قوانین و مقررات راهکارهایی جهت رفع مشکلات دریافت کنند.

فاضلی فارسانی افزود: تا این زمان عمدتاً تقاضاهای مطرح شده از سوی مراجعین در بخشهای تأمین آب برای طرحهای کشاورزی، حفر چاههای غیرمجاز و اقدامات غیرقانونی که صورت گرفته و باعث تضییع حقوق سایر ذی نفعان در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شده، بوده است.

وی ادامه داد: در خصوص بحث تأمین آب سعی شد با ارایه راهکارهایی در قالب مدیریت تقاضا مسئله حل شود و در دشتهای ممنوعه به دلیل نبود ظرفیت منابع آبی برای تخصیص ، حفظ آب شرب ، حفظ سرمایه گذاریهای موجود و جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی در دشتها راهکارهایی در جهت تأمین آب بر اساس  آب موجود و در دسترس ارائه شد.

معاون حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه چاه غیرمجاز یک امر غیرقانونی است اظهار کرد:  برخی از متقاضیان ازبرداشت های غیرمجاز در بالادست قنات هایشان خبر دادند که نسبت به کنترل این برداشت ها دستورات لازم صادر شد.

کد خبر: 61174
  تاریخ خبر : 1401/04/30
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/31
 کمال آبادی
 92