یکشنبه, 6 آذر 1401
مشروح خبر :: استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در جهت مدیریت بهتر منابع آب

استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در جهت مدیریت بهتر منابع آب

نماینده تام الاختیارشرکت مدیریت منابع آب ایران و معاون حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور بر استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در جهت مدیریت بهتر منابع آبی موجود در جهت تولید ثروت بیشتر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، عبدالله فاضلی فارسانی در ستاد ارتباطات مردمی وزارت نیرو در استان مرکزی با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آب در کشور گفت: کشور در دو سال متوالی در وضعیت خشکسالی در منابع آب قرار گرفته و این امر با توجه به اقلیم خشک کشور و نیاز مبرم به تأمین آب برای توسعه، برنامه ریزی برای استفاده از آب به بهترین شکل را ضروری کرده است.

وی با اشاره به اینکه اساس توسعه و حیات کشور همین منابع آبی موجود است و نباید بدون برنامه ریزی این آب موجود را هدر بدهیم افزود:تلاش ها و برنامه ریزی ها باید در راستای استفاده از آب با حداکثر بهره وری، اشتغال و تولید ثروت باشد.

معاون حفاظت، بهره برداری و اموراجتماعی حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی ادامه داد: در این راستا شرکت های دانش بنیان کمک بزرگی محسوب می شوند و می توانند در جهت استفاده از آب با حداکثر بهره وری، اشتغال و تولید ثروت راهکار ارائه داده به طوریکه شاهد کاهش برداشت از منابع آبی در کشور باشیم.

وی در پایان اشاره کرد: در حال حاضر توسعه ای ایجاد کردیم بدون توجه به ظرفیت منابع آبی و باید به فکر باشیم تا بتوانیم با استفاده کمتر از آب ثروت بیشتری نیز تولید کنیم و همین موضوع می تواند اساس کار وزارت نیرو و شرکتهای دانش بنیان باشد.

کد خبر: 61175
  تاریخ خبر : 1401/04/30
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/04/31
 کمال آبادی
 175