پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: پروژه های تغذیه مصنوعی استان زنجان نقش موثری در مهار سیلابها دارند

پروژه های تغذیه مصنوعی استان زنجان نقش موثری در مهار سیلابها دارند

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: در صورت وقوع بارندگیها ، پروژه های تغذیه مصنوعی استان نقش موثری در مهار سیلابها دارند و بارندگی های اخیر، روانابها توسط سدها و پروژه های تغذیه مصنوعی مهار شدند.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، محمود سرمستی  با اشاره به آماده باش کامل همکاران شرکت آب منطقه ای زنجان در راستای جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی در بارشهای موسوم به مونسون در استان زنجان،اظهارداشت:این شرکت بیش از 2 و نیم میلیارد تومان سال قبل و امسال برای تغذیه مصنوعی دشت های سهرین،ذاکر،مهتر و فیله خاصه هزینه نموده و این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی از هم استانیها خواست در این ایام که هر لحظه امکان وقوع بارشهای سیل آسا وجود دارد، از اتراق یا فعالیت کشاورزی در حاشیه و بستر رودخانه ها خود داری نمایند.

کد خبر: 61443
  تاریخ خبر : 1401/05/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/05/12
 کارشناس روابط عمومی
 139