چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: در سامانه بارشی اخیر معروف به مونسون نزدیک به 15 میلیون متر مکعب آب توسط سدهای در حال بهره برداری استان آبگیری شد .

در سامانه بارشی اخیر معروف به مونسون نزدیک به 15 میلیون متر مکعب آب توسط سدهای در حال بهره برداری استان آبگیری شد .

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقی آبی شرکت آب منطقه ای فارس گفت : در سامانه بارشی اخیر سدهای در حال بهره برداری استان نزدیک به 15 میلیون متر مکعب آبگیری شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، وحید صالحی  گفت : در سامانه بارشی اخیر سدهای در حال بهره بردای استان نزدیک به 15 میلیون متر مکعب آبگیری کردند .

ایشان اضافه کرد : در حال حاضر میزان حجم آب موجود سدهای استان نسبت به حجم کل سدها  47/5 درصد می باشد و از این منظر توانایی کنترل سیلاب به میزان بیش از 1500  میلیون متر مکعب را دارا می باشند .

لازم به ذکر است در سامانه بارشی اخیر سد درودزن با 4410  متر مکعب  و سد رودبال با 2112 متر مکعب به ترتبیب بیشترین  آبگیری را داشته اند .

لازم به ذکر است هر چند  بر اساس اعلام  هواشناسی برای استان فارس  وضعیت  زرد اعلام گردیده است لیکن با عنایت به ناگهانی بودن بارش در سامانه بارشی اخیر کما کان رعایت نکات ایمنی و هشدارها بخصوص عدم نزدیک شدن به مسیل ها و رودخانه ها توصیه می شود .

کد خبر: 61446
  تاریخ خبر : 1401/05/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/05/12
 روابط عمومی
 304