چهارشنبه, 6 مهر 1401
مشروح خبر :: پیش‌بینی ۱۵۰ میلی‌متر بارش برای حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته جاری

موسسه تحقیقات آب اعلام کرد؛

پیش‌بینی ۱۵۰ میلی‌متر بارش برای حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته جاری

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد: بالاترین میزان بارش هفته جاری متعلق به حوضه آبریز فلات مرکزی با ۱۵۰ میلی‌متر است که در هفته منتهی به ۲۱ مردادماه حوضه آبریز دریای خزر بالاترین بارش را خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ،گزارش جدید موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشانگر آن است که هفته جاری، وقوع بارش‌ها عمدتاً برای مناطق واقع در جنوب کشور تا محدوده رشته‌کوه‌های زاگرس و سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.
همچنین با توجه ‌به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش‌ها برای مناطق واقع در نواحی شمالی و محدوده رشته‌کوه‌های زاگرس مورد انتظار است.
حوضه آبریز فلات مرکزی این هفته بیشینه بارش ۱۵۰ میلی‌متری و متوسط محدودهٔ ۳ میلی‌متری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است.
مقام دوم پربارش‌های این هفته مربوط به حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با بیشینه بارش ۱۲۰ میلی‌متری و متوسط محدوده ۱۱ میلی‌متری است. حوضه آبریز دریای خزر هم بیشینه بارش ۵۱ میلی‌متری و متوسط محدوده ۳ میلی‌متری را شاهد است.
همچنین وضعیت بارش در حوضه آبریز مرزی شرق هم به این‌گونه است که بیشینه بارش ۴۷ میلی‌متری و متوسط محدوده یک میلی‌متری را دارد. در هفته جاری حوضه آبریز قره قوم بیشینه بارش ۱۹ میلی‌متری با متوسط بارش ۱۲ میلی‌متر دارد.
بر این اساس، تنها حوضه آبریز کم‌بارش این هفته دریاچه ارومیه است که بیشینه بارش آن ۷ میلی‌متر و متوسط بارش یک میلی‌متر را دارا است که بر اساس داده‌ها این هفته از ۳۰ حوضه آبریز درجه‌ ۲ کشور ۲ حوضه‌ آبریز بدون بارش هستند.
هفته منتهی به ۲۱ مردادماه حوضه‌های ۶ گانه اصلی آبریز کشور روند بارش‌های متفاوتی را تجربه خواهند کرد به‌گونه‌ای که بارش‌هایی که در هفته منتهی ۱۴ مرداد بیشتر در حوضه‌های فلات مرکزی و خلیج‌فارس بود به سمت حوضه‌های شمالی خواهند بود ضمن آنکه از میزان آن‌ها به‌شدت کاسته خواهد شد.
بر این‌ اساس هفته آینده بالاترین میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر با بیشینه ۲۵ میلی‌متر و متوسط محدوده ۵ میلی‌متری رخ خواهد داد.
مقام دوم پربارش‌ترین حوضه‌های آبریز اصلی در هفته منتهی به ۲۱ مردادماه متعلق به ۲ حوضه آبریز فلات مرکزی و خلیج‌فارس و دریای عمان خواهد بود به‌گونه‌ای که این دو حوضه بیشینه ۲۱ میلی‌متری را خواهند داشت اما متوسط محدوده بارش آن‌ها متفاوت است در حوضه فلات مرکزی این شاخص یک میلی‌متر و در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان صفر خواهد بود.
وضعیت حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه که در هفته منتهی به ۱۴ مرداد کم‌بارش بود برای هفته منتهی به ۲۱ مرداد بیشینه بارش ۱۲ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲ میلی‌متری را خواهد داشت.
حوضه آبریز مرزی شرق هم در هفته منتهی به ۲۱ مردادماه بیشینه بارش ۱۱ میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را به خود می‌بیند.
حوضه قره‌قوم هم در هفته منتهی به ۲۱ مردادماه بیشینه ۹ میلی‌متری و متوسط محدوده یک میلی‌متر را تجربه خواهد کرد.
همچنین بر این اساس، از مجموع ۳۰ حوضه آبریز درجه‌ ۲ در ۵ حوضه قطره‌ای باران نخواهند داشت.

کد خبر: 61466
  تاریخ خبر : 1401/05/11
 مهتاب علی بخشی
 196