چهارشنبه, 6 مهر 1401
مشروح خبر :: کاهش 93 درصدی آبدهی رودخانه «کشکان » لرستان

کاهش 93 درصدی آبدهی رودخانه «کشکان » لرستان

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان گفت :حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان_ پلدختر در چهارماهه اول سال 1401 نسبت به متوسط بلندمدت معادل 93 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، مظفر زیودار اظهار داشت: متوسط بارش استان در چهارماهه اول سال  1401 بر اساس ایستگاه های بارانسنجی این شرکت حدود 46.5 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود 67 درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان بیان داشت: بیشترین بارش ها در چهار ماهه اول سال  1401 در  ایستگاه بارانسنج ونائی با حدود 81 میلیمتر است که نسبت به متوسط بلندمدت 62 درصد و کمترین بارش در ایستگاه بارانسنج  مروک حدود 12 میلیمتر  اندازه گیری شده است که نسبت به متوسط بلندمدت  حدود 89 درصد کاهش داشته است.

زیودار افزود: به منظو ارزیابی وضعیت جریان های سطحی در سطح محدوده های مطالعاتی استان، 37 ایستگاه هیدرومتری در سطح استان لرستان جانمایی شده است. بیشترین میانگین حجم جریان عبوری از ایستگاه های هیدرومتری در چهارماهه اول سال  1401 مربوط به ایستگاههای هیدرومتری واقع بر رودخانه کشکان میباشد. حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان_ پلدختر در چهارماهه اول سال  1401 حدود 52  میلیون مترمکعب و ایستگاه کشکان _افرینه حدود 45 میلیون مترمکعب است. حجم جریان عبوری از ایستگاه کشکان_ پلدختر در چهارماهه اول سال آبی 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 66 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود 93 درصد کاهش یافته است. همچنین ایستگاه کشکان افرینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 64 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود 92 درصد کاهش یافته است. 

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: با توجه به کاهش بارندگی ها در این سال شاهد کم شدن دبی رودخانه ها و بالطبع حجم جریان عبوری از رودخانه ها بوده ایم و بعضی از سرشاخه ها و مسیر هایی از رودخانه ها ی اصلی بویژه در ماههای خرداد و تیر خشک شده اند و این روند بدلیل کاهش نزولات جوی تا شروع  بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: درصد اختلاف متوسط  آبدهی چشمه های اصلی استان در چهارماه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال  گذشته حدود 6 درصد و نسبت به مدت مشابه دوره بلندمدت 4 ماهه حدود 55  درصد کاهش داشته است. با توجه به کاهش بارندگی ها بسیاری از چشمه ها بخصوص در ماههای خرداد و تیر در سطح استان خشک شده اند و این روند بدلیل کاهش نزولات جوی تا شروع  بارندگی ادامه خواهد داشت.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: چنانچه با روش‌های مختلف بخصوص در بخش کشاورزی که درصد بالایی از مصارف را دارد، حدود 20 درصد صرفه‌جویی شود ، از تخلیه حدود 140 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. با این شیوه علاوه بر اینکه بیش از ذخایر تجدید پذیر برداشت نمی شود ، ذخایر استاتیک نیز دست نخورده باقی خواهند ماند و در نتیجه با این روش می‌توان از روند کمبود آب جلوگیری کرد.

 

کد خبر: 61628
  تاریخ خبر : 1401/05/23
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/05/23
 روابط عمومی
 51