یکشنبه, 6 آذر 1401
مشروح خبر :: انتصاب جانشین دفتر امور اجتماعی وروابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران

انتصاب جانشین دفتر امور اجتماعی وروابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران

طی حکمی از سوی محمد حسین رنجبران مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، «عباسعلی کیخایی»با حفظ سمت به عنوان جانشین دفتر امور اجتماعی و وروابط عمومی این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران،این انتصاب براساس هماهنگی بعمل آمده با معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ،مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام شده است.

در حکم صادره نظارت بر عملکرد گروه های دفتر ، هماهنگی میان همکاران ، تعامل با مدیران روابط عمومی استانها، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت استانها جهت تولید محتوی خبری و مستند ، فعال کردن بخش امور اجتماعی و مشارکت های مردمی ،پیگیری ایجاد تشکل های مردم نهاد در حوزه صنعت آب ، تعامل ویژه با روابط عمومی آبفای کشور و هم افزایی در مسیر اطلاع رسانی و مستند سازی ، تقویت ارتباط با مدیران ارشد شرکت مادر تخصصی منابع آب کشور و ارائه گزارش هفتگی از فعالیت همکاران از جمله مهم ترین مسئولیت های عباسعلی کیخایی در سمت یاد شده خواهد بود.

براساس ابلاغ مدیرکل دفتر اموراجتماعی و روابط عمومی علاوه بر مسئولیت جانشینی مدیرکل وظایف سرپرستی معاونت دفتر نیز به آقای کیخایی تفویض شده است .

عباسعلی کیخایی هم اکنون مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان البرز است و مدیریت روابط عمومی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان و جهاد آبرسانی کشور را در کارنامه کاری خود دارد .

کد خبر: 61908
  تاریخ خبر : 1401/06/06
 مهتاب علی بخشی
 295