چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: بسترها و پیش نیازهای لازم برای انضباط آبی در حوضه زاینده رود ایجاد شود

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

بسترها و پیش نیازهای لازم برای انضباط آبی در حوضه زاینده رود ایجاد شود

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: بسترها و پیش نیازهای لازم برای اجرای دستورالعمل های قانونی با هدف انضباط آبی در حوضه زاینده رود ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، علی رائیجیان در دهمین جلسه راهبری مطالعات جامع منابع حوضه آبریز رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: برداشتهای غیر مجاز، بی رویه، غیر مستقیم و مستقیم از رودخانه زاینده رود از آسیب های عمده حوضه زاینده رود است.

وی تصریح کرد: برای کنترل این برداشتها و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز نیاز به دستورالعمل های قانونی است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با تأکید بر دیدگاه و تفکر سیستمی در کل حوضه زاینده رود، بیان داشت: مدیریت منابع و مصارف آب به صورت یکپارچه با حفظ مسائل اجتماعی متضمن پایداری جریان رودخانه است.

وی با اشاره به مطالبات و نیازهای ذی نفعان حوضه از یک سو و عملکرد ذی مدخلان از سوی دیگر، تصریح کرد: گردهمآیی و هم افزایی نظرات، بررسی آرا و راهکارهای و مشارکت ذینفعان و ذی مدخلان، مدیریت منابع حوضه آبریز رودخانه زاینده رود را ممکن می سازد. 

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطر نشان کرد: لازم است نیازهای آبی فعلی مطابق با ظرفیت های حوضه زاینده رود باز تعریف شود.

رائیجیان افزود: شفاف سازی داده های آبی در سطح حوضه در اشل ملی، شفاف سازی مصارف صنعت، فضای سبز، کشاورزی و شرب در دو استان و راه اندازی کارگروه مشترک نظارتی دو استان را از مواردی است که بر روی آن در این جلسه تأکید شد.

دهمین جلسه استانی کارگروه تدوین سند تخصیص حوضه زاینده رود هفتم شهریورماه در محل شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان حقابه بران کشاورزی استان، سمنهای محیط زیست و نیز کلیه دستگاههای دولتی مرتبط استان اصفهان و نمایندگان آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و شرکت های مشاور جاماب و آب گستران میهن برگزار شد، معضلات آبی استان اصفهان  و چهارمحال بختیاری در حوضه زاینده رود تشریح و به اطلاع مدیران حوضه زاینده رود و وزارت نیرو رسانده شد.

کد خبر: 61950
  تاریخ خبر : 1401/06/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/06/08
 پرستو ایران پور
 118