پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: بازدید از مناطق درگیر فرونشست استان اصفهان انجام شد

با حضور مدیر کل مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

بازدید از مناطق درگیر فرونشست استان اصفهان انجام شد

با حضور مدیر کل مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب ایران بازدید از مناطق درگیر فرونشست استان اصفهان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، با حضور مدیر کل مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیأت کارشناسی در معیت رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در استان اصفهان حضور یافتند و طی سه روز از آثار خشکسالی و فرونشست در سطح استان بازدید به عمل آوردند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، به دنبال جریان این بازدیدها جلسه ای نیز دوازدهم شهریورماه، جلسه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با حضور اعضای این ستاد، استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی وی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور برگزار شد و اعضا در خصوص بحث فرونشست زمین در سطح کشور و به صورت پایلوت در استان اصفهان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این نشست عنوان کرد: اکنون که مشکلات خشکسالی و فرونشست در اصفهان را با چشمان خود مشاهده کردیم، در برابر آنچه دیدیم و این معضلات مسؤولیت داریم چرا که خطر خشکسالی و به تبع آن فرونشست در این استان جدی است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل روند فرونشست در استان اصفهان، بیان کرد: در برخی از نقاط کشور نیز مشکل خشکسالی و فرونشست وجود دارد اما در اصفهان به دلیل جایگاه استراتژیک این استان در سطح ملی و تاریخ با ارزش اصفهان، نیاز است نگاهی جامع و عملیاتی با رویکرد حل مشکلات داشته باشیم.

نامی تصریح کرد: به هر نحو که امکان پذیر باشد بایستی آب را به این استان وارد کنیم و این مهم یک وظیفه ملی است و در وهله نخست تاکید ما بر اجرای طرح جامع انتقال آب به استان است که ریاست جمهور بر آن تأکید کردند و بایستی به مرحله اجرایی برسد اما در کنار این طرح موظف هستیم راهکارهای دیگر را بررسی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه بایستی استان اصفهان سهمی از اعتبارات ملی برای آوردن آب داشته باشد، گفت: هدف ملی انتقال آب به استان اصفهان است؛ چرا که اگر تعلل کنیم شاهد تخریب بیشتری در آبخوان ها خواهیم بود.

گفتنی است پیرو دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی بررسی معضل فرونشست زمین در استان اصفهان هیئتی متشکل از محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه معاونین وی و علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در استان اصفهان حضور یافتند.

کد خبر: 62087
  تاریخ خبر : 1401/06/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/06/15
 پرستو ایران پور
 97