پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: برگزاری نشست مدیران مطالعات پایه شرکت های آب منطقه ای

برگزاری نشست مدیران مطالعات پایه شرکت های آب منطقه ای

نشست مدیران مطالعات پایه شرکت های آب منطقه ای کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری آب ایران، این نشست با حضور مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، معاونین مطالعات پایه و تخصیص حوضه های آبریز 9 گانه و مدیران مطالعات پایه منابع آب شرکت های آب منطقه ای برگزار شد.

محورهای مورد بحث در این نشست عبارتند از: بهره برداری از سامانه جامع تولید و مدیریت اطلاعات و داده های پایه (تماب)، تکمیل پروژه های آماربرداری سراسری دور سوم و مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب و نیز تکمیل و تجهیز شبکه اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی

در ابتدای جلسه، علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و احمد قندهاری، دبیر شورای هماهنگی حوضه های آبریز 9 گانه به ایراد سخنانی درخصوص اهمیت آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف آب و نقش دفاتر مطالعات پایه در تصمیمات بخش آب پرداختند. سپس الماسوندی به ضرورت صحت سنجی و بهره گیری از فناوری های نوظهور در مدیریت آب اشاره نمود.

در ادامه جلسه، محورهای موردنظر مورد بحث قرار گرفت و به ضرورت بهره برداری رسمی سامانه تماب و تسریع در تکمیل پروژه های آماربرداری سراسری دور سوم و بهنگام سازی بیلان منابع آب تاکید گردید.

 

کد خبر: 62167
  تاریخ خبر : 1401/06/20
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/06/20
 مهتاب علی بخشی
 317