دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: کاهش ۲۷ درصدی آبخوان های گلستان در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره بلند مدت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

کاهش ۲۷ درصدی آبخوان های گلستان در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره بلند مدت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در پایان شهریور سال جاری و در انتهای سال آبی ذخیره آبخوانهای استان حدود ۳۳۲ میلیون متر مکعب (حدود ۲۷ درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، سید محسن حسینی افزود: ️آبخوانهای کم عمق حدود ۲۶۱ میلیون مترمکعب کاهش و آبخوانهای عمیق حدود ۷۱ میلیون متر مکعب کاهش را نسبت به دوره بلند مدت نشان می دهد.

وی بیان کرد:  ازاول مهر ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در استان گلستان بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای ، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۴۵۱ میلیمتر. بوده است که نسبت به آمار بلند مدت که ۴۷۰ میلی متر است، ۴ درصد کاهش نشان می دهد.‌

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: متوسط دمای اندازه گیری شده ۱۶.۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۶.۲ درجه سانتیگراد است ، ۰.۵ درجه  افزایش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های استان، بین ۸۸ درصد کاهش تا ۱ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

کد خبر: 62416
  تاریخ خبر : 1401/07/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/07/11
 روابط عمومی
 186