دوشنبه, 17 بهمن 1401
مشروح خبر :: کاهش ۳۰ درصدی بارش های مهر ماه در گلستان نسبت به بلند مدت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

کاهش ۳۰ درصدی بارش های مهر ماه در گلستان نسبت به بلند مدت

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: از اول مهر ۱۴۰۱ لغایت ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در استان گلستان بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۲۶ میلیمتر بوده. که نسبت به آمار بلند مدت که ۳۷ میلی متر است، ۳۰درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، سید محسن حسینی افزود:  متوسط دمای اندازه گیری شده ۲۲.۱ درجه سانتیگراد را نشان می دهد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۹.۱ درجه سانتیگراد است ، ۳ درجه  افزایش را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های استان، بین ۱۰۰ درصد کاهش تا ۱۴۱ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.

حسینی تصریح کرد: ذخیره آبخوانهای استان حدود ۳۵۱ میلیون متر مکعب (حدود ۲۸ درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.
آبخوانهای کم عمق حدود ۲۸۹ میلیون مترمکعب کاهش و آبخوانهای عمیق حدود ۷۲ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

کد خبر: 62761
  تاریخ خبر : 1401/08/07
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/07
 روابط عمومی
 38