شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: کارگروه ویژه انسداد چاه های غیر مجاز در تربت جام تشکیل می شود

با تاکید قائم‌مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی؛

کارگروه ویژه انسداد چاه های غیر مجاز در تربت جام تشکیل می شود

علیرضا عامری قائم مقام مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی که برای بررسی مشکلات مالکان قنوات کردیان باخرز در شهرستان تربت جام به این شهرستان سفر کرده بود پس ازبررسی گزارش های نماینده بهره برداران قنات مقیطه و مدیر امور منابع آب تربت‌جام ،بر تشکیل فوری کارگروهی متشکل ازکارشناسان امور آب،نماینده گان قوه قضاییه،فرمانداری و نیروی انتظامی برای شناسایی تخلفات ومسدود سازی چاه های غیر مجاز تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، جانشین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در جلسه ۲ ساعته با مدیر، معاون و برخی کارشناسان منابع آب تربت‌جام، نماینده مالکان قنوات مقیطه، محمودی و کردیان در یکی از پرجمعیتترین روستاهای منطقه، مشکلات این منابع آبی به ویژه تعدد چاه‌های غیرمجاز نیمه‌عمیق در حریم آن‌ها را بررسی کرد.

"عظیمی" نماینده بهره‌برداران قنات مقیطه ضمن تشکر از اقدامات امور منابع آب در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز عنوان کرد: متأسفانه در شرایط خشکسالی سودجویان با حفر مجدد چاه به صورت غیرقانونی و مخفی باعث کاهش شدید آبدهی قنوات شده‌اند و معاش صدها نفر از اهالی روستا را به خطر انداخته اند.

"اختری" مدیرامور منابع آب تربت جام نیز گفت: چاه‌های مدنظر کشاورزان و زارعان کردیان دست کم بیش از یکبار با دستور مقام قضائی مسدود شده‌ لیکن با توجه به اینکه تخلفات مورد بحث عمدتاً در داخل دامداری‌ها و فضاهای بسته قرار انجام میشود، کار شناسائی و پر کردن چاه‌ها بسیار سخت، زمانبر و پرهزینه است اما باز هم با هماهنگی دستگاه قضائی و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان باخرز به جد پیگیری خواهیم کرد. بر اساس این گزارش علیرضا عامری برخورد با متخلفان در حوزه آب را ضروری دانست و گفت: کمک به اقتصاد کشاورزی از اهداف شرکت آب منطقهای خراسان رضوی است.

کد خبر: 62816
  تاریخ خبر : 1401/08/09
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/16
 کارشناس روابط عمومی
 71