دوشنبه, 17 بهمن 1401
مشروح خبر :: تفاهم نامه همکاری حوضه آبریزرودخانه اترک و حوضه های شمالی و موسسه تحقیقات آب به امضاء رسید

تفاهم نامه همکاری حوضه آبریزرودخانه اترک و حوضه های شمالی و موسسه تحقیقات آب به امضاء رسید

به منظور حل مشکلات هیدرولیکی و اکولوژیکی دریای خزر، با حضور ارسلان هاشمی و محمد رضا کاویان پور تفاهم نامه همکاری بین حوزه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی و موسسه تحقیقات آب به امضاء رسید.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، " ارسلان هاشمی" رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی با اعلام این خبر اظهار داشت: تعامل و همکاری حوضه رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی و مرکز بین المللی مطالعات دریای خزر موسسه تحقیقات آب می تواند موجب نگاه جامع‌نگر به مشکلات و معضلات هیدرولیکی و اکولوژیکی دریای خزر و تلاش در جهت حل مسائل با نگاه به الزامات توسعه پایدار منطقه و حفظ زیست بوم خشکی، ساحل و دریا داشته باشد.

براین اساس و طی چندین جلسه نشست کارشناسی، موضوعات ضروری و قابل تحلیل و تحقیق‌ گردآوری شد که بخش اعظم این مسائل در قالب ۸ محور ذیل دسته بندی و در تفاهم اخیر تدوین شد.

1-تدقیق نیاز زیست محیطی دریای خزر و تالاب های ساحلی درون سرزمینی

2-راهکارهای  علمی و عملی احیاء تالاب میانکه

3-فرصت‌ها و چالش‌های احداث مخازن ساحلی دریای خزر

4-تعیین محل، عمق وشرایط برداشت آب دریا برای مصارف با و بدون نمک زایی

5-اثر پیشروی وپسروی دریا بر تبادلات آب و مخازن آبرفتی

6-اثر پسروی دریا برآورد رسوبی رودخانه ها و ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری برآورد رسوب طرح ها

7-یخچال‌ها و اثر آن‌ها بر جریانات سطحی و سیلابی حوضه

8-موقعیت و مشخصات چشمه‌های زیر دریایی

کد خبر: 62970
  تاریخ خبر : 1401/08/17
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/18
 علی پورخیری
 360