یکشنبه, 9 بهمن 1401
مشروح خبر :: برگزاری جلسه کمیته راهبردی

برگزاری جلسه کمیته راهبردی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای با حضور مدیرعامل و مدیران امور آب شهرستانها در اتاق جلسات آب منطقه ای در تاریخ 18 آبان ماه سال جاری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، در این جلسه معاونت حفاظت ضمن تشکر از عملکرد شهرستانهای استان، عملکرد رودخانه ها، صرفه‌جویی و پر و مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز را رضایتبخش اعلام نمودند . 

در ادامه مدیرعامل ضمتشکر از نیروهای آب منطقه‌ای، به نقل از وزیر نیرو اظهار داشت: با توجه به شناسایی 7  هزار و 620نقطه حادثه خیز در استان  کرمان و  پیگیری‌های وی،  خوارستار تشکیل و تداوم  جلسات کارگروه  استان و شهرستانها  شد و  اعلام  کرد نظر وزارتخانه نیرو بر این است که منابع آب  جهت تامین آب مورد نیاز، نمی‌بایست از آب‌های زیرزمینی استفاده نمایند  بلکه از پساب  استفاده کند.

کد خبر: 63022
  تاریخ خبر : 1401/08/21
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/23
 عربپور
 34