شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: دوبند خاکی تغذیه منابع زیر زمینی در بردسکن بازسازی شد

دوبند خاکی تغذیه منابع زیر زمینی در بردسکن بازسازی شد

مرمت و بازسازی سرریز بند اول و قسمتی از بدنه بنددوم از بندهای خاکی سه گانه تغذیه مصنوعی دهانه برق بردسکن در خراسان رضوی با پیگیری مدیریت و کارشناسان امور منابع آب کاشمر و همکاری اداره راه و شهرسازی شهرستان بردسکن انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، بندهای مذکور با حجم تقریبی یک میلیون مترمکعب به منظور تغذیه دشت درونه در سال 1370 احداث شدکه در سیل سال های98 و 99 خسارت دیده بود. این سازه ها با کنترل و مهار سیلاب‌ها ،به تعادل رسانیدن وضعیت آبخوان‌ها در دشت‌های با بیلان منفی، مقابله باهجوم آب‌های شور، حذف آلودگی‌های میکروبی و باکتریولوژیک در اثر حرکت در محیط‌های متخلخل، جلوگیری از نشست زمین و استفاده از پتانسیل مخزن زیرزمینی برای ذخیرهٔ آب مازاد در فصل غیر زراعی کاربرد دارند.

طول این بندها حدود 1100 متر با ارتفاع تاج 6 متر و عرض تاج 6 متر میباشد.

کد خبر: 63036
  تاریخ خبر : 1401/08/22
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/23
 کارشناس روابط عمومی
 164