دوشنبه, 17 بهمن 1401
مشروح خبر :: روابط عمومی فعال و پویا، نیازی که مدیران بیشتر باید به آن توجه کنند.

روابط عمومی فعال و پویا، نیازی که مدیران بیشتر باید به آن توجه کنند.

دومین جلسه شورای اطلاع رسانی شرکت با حضور تمامی اعضاء به ریاست نجفیان مدیرعامل شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی رشرکت آب منطقه ای، در این نشست ضمن تدوین برنامه‌های آتی نجفیان گفت: روابط عمومی فعال و پویا، نیازی است که مدیران کمتر به آن توجه دارند. امروز با توجه به شرایط خاص آبی کشور بیش از هر چیز روابط عمومی و مسائل اجتماعی می تواند به بخش آب کمک کند چراکه در ارتباط گیری با مردم و جامعه مخاطب نقش مهم و تاثیر گذاری خواهد داشت.

 وی ادامه داد: امروز مردم به دنبال خبرهای شفاف در این حوزه می‌باشند و ما باید با دقت و با آن فن بیانی که در روابط عمومی ما وجود دارد، مردم را نسبت به وضعیت موجود آگاه سازیم که  این آگاهی هوشمندانه و درست می‌تواند مردم را همراه و همیارمان در حفظ آب کند. کارهای نو و ایده های جدید برای ارتباط گیری با مخاظب بسیار مهم است و همه باید در کنار کار فنی یک روابط عمومی باشیم تا تاثیرات آن را در پیشبرد کارها به وضوح ببینیم.

پس ما در این شرکت بر این باوریم که نقش روابط عمومی و مسائل اجتماعی را نباید در کنارمان بلکه در جلوی صف کارهای شرکت قرار دهیم.

کد خبر: 63037
  تاریخ خبر : 1401/08/22
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/23
 عباس کیخایی
 84