یکشنبه, 9 بهمن 1401
مشروح خبر :: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی رتبه اول را کسب کرد

در اجرای پروژه‌های طرح احیاء تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی:

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی رتبه اول را کسب کرد

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ،در عملکرد اجرای پروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال 1400 حائز رتبه اول شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، با بررسی و ارزیابی دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ازعملکرد سال 1400شرکت‌های آب منطقه‌ای، در اجرای پروژه‌های طرح «احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»، شرکت‌های برتر در این زمینه انتخاب شدند.

در این ارزیابی، شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوب در بین شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور حائز رتبه اول شد.

کد خبر: 63050
  تاریخ خبر : 1401/08/22
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/28
 مدیر روابط عمومی سایت
 96