دوشنبه, 17 بهمن 1401
مشروح خبر :: اولین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در بیمه در صنعت آب کشور برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در بیمه در صنعت آب کشور برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی کاربردی مدیریت ریسک و بیمه در صنعت آب در تاریخ 18 آبان ماه در محل مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، در راستای اجرای بند یک ماده 2  آیین نامه اجرایی بند چ ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب هیات محترم وزیران با موضوع اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه، کارگاه آموزشی کاربردی مدیریت ریسک و بیمه در صنعت آب در تاریخ 18 آبان ماه برگزار شد.

مطابق ماده 3 آیین نامه مورد اشاره دستگاه­های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوطه به‌منظور ارتقای سطح تاب‌آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه تحت پوشش بیمه­ای متناسب، قرار دهند.

اموال از قبیل ساختمان‌ها و ابنیه، تأسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه ، لوازم و قطعات ، محصولات در حال ساخت و یا ساختهشده ، جاده‌ها ، پل‌ها، سدها، نیروگاه‌ها که نوعاً توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده می‌شوند ، باید توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و نسبت به تأمین پوشش بیمه‌ای مناسب از مؤسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.

با توجه به وظیفه ذاتی محوله شده در حوزه مدیریت ریسک و بیمه تاسیات آبی و برق آبی، دفتر مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE با همکاری دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران کارگاه آموزشی علمی کاربردی با موضوع"مدیریت ریسک در بیمه "را با حضور بیش از 60 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در واحد های تخصصی ذیرربط شرکتهای زیر مجموعه (دفاتر مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE، امورقراردادها و بیمه و اموراداری ) در محل مرکزآموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور) برگزار نمودند.

در این کارگاه آموزشی، موضوعاتی در خصوص آشنایی با مباحث بیمه، مفهوم تمام خطر در بیمه‌های مهندسی، فرانشیز در بیمه‌های مهندسی، کلوزها در بیمه‌های مهندسی، انواع بیمه‌های مهندسی، الحاقیه‌ها در بیمه‌های مهندسی، ارزیابی ریسک در بیمه‌های مهندسی، خسارت در بیمه‌های مهندسی و همچنین نکات مهم درباره پرداخت خسارت مطرح و به سوالات و ابهامات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.و موارد مشابه بیمه در صنعت آب و برق به صورت موردی مطرح و راهکار اجرایی مواجه با قراردادهای بیمه آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 

با توجه به گستردگی موضوعات مدیریت ریسک و بیمه و تعدد زیر ساخت های بخش آب کشور ضمن مشاوره با متخصصان و کارگزاران صنعت بیمه از جمله مدرسان کارگاه "مدیریت ریسک در بیمه " ( آقایان دکتر نیلچیان و ایمانی ) و آقای نجفی مشاور شرکت توسعه آب و نیرو ایران ، نظارت راهبردی و هدفمند مدیریت ریسک و بیمه در تاسیسات آبی و برق آبی کشور نیازمند بهره گیری ازخدمات مشاوران و کارگزاران صنعت بیمه می باشد.

کد خبر: 63102
  تاریخ خبر : 1401/08/25
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/25
 علی پورخیری
 363