دوشنبه, 17 بهمن 1401
مشروح خبر :: نشست معرفی سامانه سنجش و پایش منابع آب برگزار شد

با حضور معاونان مطالعات پایه و تخصیص حوضه‌های آبریز

نشست معرفی سامانه سنجش و پایش منابع آب برگزار شد

به کوشش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه¬ای خراسان رضوی و با هماهنگی حوضه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق، جلسه ویدئو کنفرانس برای ارائه سامانه سنجش و پایش منابع آب با حضور معاونت¬های مطالعات پایه و تخصیص حوضه¬های آبریز و دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه¬ای خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، این جلسه با هدف افزایش دقت و سرعت در مراحل ثبت تا انتشار داده‌های پایه منابع آب در حداقل زمان ممکن تولید در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری برگزار شد.
گفتنی است: سامانه مذکور متشکل از یک اپلیکیشن برداشت صحرایی و یک داشبورد سلسله مراتبی بر اساس بانک ژئو دیتابیس جهت ثبت، کنترل،ذخیره و انتشار داده¬های پایه منابع آب، توسط ارجمند شریف و گرد نوشهری از دفتر مطالعات آب منطقه‌ای خراسان رضوی معرفی گردید.
این خبر می افزاید:  نسخه اپلیکیشن این محصول شامل اجزای مختلفی چون: پایش داده¬ه¬های آبهای سطحی، پایش داده‌های آب¬‌های زیرزمینی، نمایش شبکه پایش، آزمایشگاه، آماربرداری سراسری، ایستگاه¬های خودکار، ادوات سنجش و... است که طیف متنوعی از کارکردها شامل جمع آوری برخط برداشت آمار متصدیان، اطلاعات مربوط به بازدیدهای دوره¬¬ای از ایستگاه (اندازه¬گیری و بازدید ساختمان و ادوات شبکه سنجش)، نظارت بر عملکرد متصدیان ایستگاه¬های سنجش، کنترل واسنجی به موقع ادوات اندازه¬گیری و... را شامل می¬گردد.
در پایان این جلسه، ضمن طرح پرسش و پاسخ از سوی حضار، برنامه¬های آتی جهت توسعه این سامانه و بهره‌برداری از آن در سطح وسیع‌تر، تشریح گردید.

 

کد خبر: 63178
  تاریخ خبر : 1401/08/29
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/29
 علی پورخیری
 130