یکشنبه, 9 بهمن 1401
مشروح خبر :: هدف استقرار باشگاه بهینه کاوی بهره وری، به اشتراک گذاشتن تجربیات شرکت های آب منطقه ای است

مدیر کل تحقیق، توسعه، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی :

هدف استقرار باشگاه بهینه کاوی بهره وری، به اشتراک گذاشتن تجربیات شرکت های آب منطقه ای است

اولین جلسه باشگاه بهینه کاوی بهره وری با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان شرکت های آب منطقه ای در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران: این جلسه با حضور مدیران دفاتر تخصصی، مشاور پروژه و چهار سرگروه شرکت‌های آب منطقه‌ای استان های، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و فارس 23 آبان ماه تشکیل شد.
 این خبر می افزاید: همسویی و توسعه یکپارچه شرکت ها در مسیر ارتقاء بهره وری، دستیابی به عملکرد بهتر شرکت مدیریت منابع آب در راستای ارتقاء بهره وری،  برجسته کردن زمینه‌هایی که نیاز به توجه و بهبود دارند و ایجاد بستر یادگیری از یکدیگر در بخش آب کشور و جلوگیری از دوباره کاری، از جمله اهداف مطرح شده در این جلسه می باشد.
مجتبی نوری، مدیر کل مدیر کل تحقیق، توسعه، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت مدیریت منابع اب ایران، هدف استقرار  باشگاه بهینه کاوی بهره وری،  به اشتراک گذاشتن تجربیات شرکت های آب منطقه ای دانست و گفت: استقرار پروژه باشگاه بهینه کاوی بهره وری، رویکرد یادگیری دارد و هدف این است شرکت‌های آب منطقه‌ای با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود،  مشکلات  و تنش های آبی را شناسایی  و راه حل‌هایی مناسب برای رفع آن در نظر گرفته شود.

 

کد خبر: 63202
  تاریخ خبر : 1401/08/30
 علی پورخیری
 107