شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سازه‌های آبی و تاریخی استان قزوین منعقد شد

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سازه‌های آبی و تاریخی استان قزوین منعقد شد

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سازه‌های آبی و تاریخی بین شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین، کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی قزوین، گنجینه ملی آب ایران و مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی قزوین منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران: به منظور ایجاد گسترش همکاری، علمی، آموزشی و پژوهشی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های علمی، تخصصی، مشورتی، تجهیزاتی و کتابخانه‌ای مشترک، تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سازه‌های آبی و تاریخی استان قزوین منعقد شد.
براساس این تفاهمنامه مقرر شد کمیته علمی و فنی مشترک در زمینه سازه‌های آبی تاریخی به منظور پشتیبانی تکنیکی انجام، بررسی، برنامه‌ریزی و تدوین طرح‌های مشترک مورد نیاز در زمینه موضوع این تفاهم نامه بین طرفین تشکیل شود. 

 

کد خبر: 63245
  تاریخ خبر : 1401/09/02
 علی پورخیری
 258