شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: مخازن سد‌های تهران 21 درصد کاهش آب دارد/ سد چم‌شیر کیفیت آب رودخانه زهره را بهبود می‌بخشد

فیروز قاسم‌زاده در نهمین نشست خبری سخنگوی صنعت آب کشور :

مخازن سد‌های تهران 21 درصد کاهش آب دارد/ سد چم‌شیر کیفیت آب رودخانه زهره را بهبود می‌بخشد

میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تا کنون به 28 میلیمتر رسیده که با اندک اختلاف، مشابه سال گذشته، کشور با 16 درصد کاهش بارندگی مواجه است. به گزارش خبرگزاری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب ضمن بیان این مطلب در نهمین نشست خبری که با جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور در سالن اجتماعات شرکت‌ مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، اظهار داشت: تمرکز بارندگی‌های اخیر در غرب کشور، جایی که سامانه ذخیره سازی آبهای کشور مستقر هستند، موجب پر شدگی مخازن سدها در این منطقه شد. وی ادامه داد: خوشبختانه علیرغم کاهش بارندگی در مناطق دیگر، این بارش‌ها، ورودی مخازن سدهای کشور را از ابتدای سال آبی جاری به 7/2 میلیارد متر مکعب رساند که این میزان وردی در مقایسه با سال گذشته رشد پرشدگی مخازن را به 13 درصد رساند. وی با اشاره به کاهش 5 درصدی خروجی مخازن سدها نسبت به سال گذشته، توضیح داد : مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته و با 8/3 میلیارد متر مکعب آب، مخازن سدها در حال حاضر 37 درصد پر شدگی دارد که معادل 18 میلیارد آب می‌باشد و به این ترتیب از ابتدای سال آبی تا کنون در مقایسه با سال گذشته، حجم مخازن سد‌ها 2 درصد افزایش داشته‌اند. قاسم‌زاده به متغیر بودن میزان پرشدگی مخازن سدهای مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: در صد پر شدگی سدها در پهنه کشور و در مناطق مختلف یکسان نیست و در دامنه وسیع متغیر می‌باشد. سدهای هستند که میزان پر شدگی آنها به 10 تا 11 درصد می‌رسد و نیز از سوی دیگر سد های وجود دارند که حجم پرشدگی مخازنشان به 70 تا 80 درصد نیز می‌رسد. سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش 70 درصدی بارندگی در استان تهران نسبت به سال گذشته توضیح داد: استان تهران با کاهش 70 درصدی بارندگی، تداوم سال‌های خشک را تجربه می‌کند و حجم مخازن سد‌های تهران با 16 درصد پر شدگی نسبت به سال گذشته، 21 درصد با کاهش آب مواجه است. وی در خصوص هدف و اهمیت ساخت سد چم شیر توضیح داد: بر اساس ارزیابی و مطالعات کیفی مراجع مختلف علمی و زیست محیطی که بر روی سد چم‌شیر انجام شده، این سد نه فقط کیفیت آب رودخانه را پائین نمی‌آورد و خطری را متوجه محیط زیست نمی‌کند بلکه موجب بالا رفتن کیفیت آب رودخانه زهره نیز خواهد شد. رود‌خانه زهره در ماه‌های پر بارش سیلابی و در مواقع دیگر دبی پایه در جریان است با توجه به بستر رودخانه، شوری رودخانه در محل سد یک عددی است و درپائین دست یعنی در نقطه تلاقی آن با دریا، شوری آب به سه برابر می رسد. هدف از ساخت این سد ذخیره سازی سیلاب‌ها و کنترل شوری رودخانه در پائین دست با مدیریت رهاسازی آب سد است. در پایان این نشست قاسم زاده به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف صنعت آب پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب ضمن بیان این مطلب در نهمین نشست خبری که با جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور در سالن اجتماعات شرکت‌ مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، اظهار داشت: تمرکز بارندگی‌های اخیر در غرب کشور، جایی که سامانه ذخیره سازی آبهای کشور مستقر هستند،  موجب پر شدگی مخازن سدها در این منطقه شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه علیرغم کاهش بارندگی در مناطق دیگر، این بارش‌ها، ورودی مخازن سدهای کشور را از ابتدای سال آبی جاری  به 7/2 میلیارد متر مکعب رساند که این میزان وردی در مقایسه با سال گذشته رشد پرشدگی مخازن را به 13  درصد رساند.
وی با اشاره به کاهش 5 درصدی خروجی مخازن سدها نسبت به سال گذشته، توضیح داد : مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته  و با 8/3 میلیارد متر مکعب آب، مخازن سدها در حال حاضر 37 درصد پر شدگی دارد که معادل 18 میلیارد آب می‌باشد و به این ترتیب از ابتدای سال آبی تا کنون در مقایسه با سال گذشته، حجم مخازن سد‌ها 2 درصد افزایش داشته‌اند. 
قاسم‌زاده به متغیر بودن میزان پرشدگی مخازن سدهای مختلف در کشور اشاره کرد و  افزود: در صد پر شدگی سدها در پهنه کشور و در مناطق مختلف یکسان نیست و در دامنه وسیع متغیر می‌باشد. سدهای هستند که میزان پر شدگی آنها به 10 تا 11 درصد می‌رسد و نیز از سوی دیگر  سد های وجود دارند که  حجم پرشدگی مخازنشان  به 70 تا 80 درصد نیز می‌رسد.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش 70 درصدی بارندگی در استان تهران نسبت به سال گذشته توضیح داد: استان تهران با کاهش 70 درصدی بارندگی، تداوم سال‌های خشک را تجربه می‌کند و حجم  مخازن سد‌های تهران با 16 درصد پر شدگی نسبت به سال گذشته،  21 درصد با کاهش آب مواجه است.
وی در خصوص هدف و اهمیت ساخت سد چرمشیر توضیح داد: بر اساس ارزیابی و مطالعات کیفی مراجع مختلف علمی و زیست محیطی که بر روی سد چرم‌شیر انجام شده، این سد نه فقط کیفیت آب رودخانه را پائین نمی‌آورد و خطری را متوجه محیط زیست نمی‌کند بلکه موجب بالا رفتن کیفیت آب رودخانه زهره  نیز خواهد شد.
رود‌خانه زهره در ماه‌های پر بارش سیلابی و  در مواقع دیگر دبی پایه در جریان است با توجه به بستر رودخانه، شوری رودخانه در محل سد یک عددی است و درپائین دست یعنی در نقطه تلاقی آن  با دریا، شوری آب به سه برابر می رسد. هدف از ساخت این سد ذخیره سازی سیلاب‌ها و کنترل شوری رودخانه در پائین دست  با مدیریت رهاسازی آب سد است.
در پایان این نشست قاسم زاده به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف صنعت آب پاسخ داد.

 

کد خبر: 63339
  تاریخ خبر : 1401/09/07
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/09/07
 علی پورخیری
 525