دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: آخرین وضعیت طرح های اضطراری شرب گلستان بررسی شد

در جلسه مدیران صنعت آب استان با رئیس حوضه های شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران ؛

آخرین وضعیت طرح های اضطراری شرب گلستان بررسی شد

در جلسه مدیران صنعت آب استان با رئیس حوضه های شمالی شرکت مدیریت منابع آب استان، آخرین وضعیت طرح های اضطراری شرب گلستان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، مهندس هاشمی رئیس حوضه های شمالی شرکت مدیریت منابع آب استان، با تقدیر از اقدامات انجام شده در نیمه اول سال‌جاری برای تامین اضطراری آب برخی از شهرها بویژه گرگان ، اقدامات وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای تامین اعتبار و برنامه ریزی برای ادامه طرحهای اضطراری را تشریح کرد.

مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از طرح های اضطراری آبرسانی شرکت گفت: تمام تلاش ما وهمکاران شرکت آب منطقه‌ای گلستان این است که بتوانیم تا تابستان سال آینده با تخصیص اعتبارات بخش اضطراری این طرح ها را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: در طرح آبرسانی به ترکمن و گمیشان ۲ مخزن ۲ هزار و ۵ هزار متر مکعبی تا تابستان سال ۱۴۰۲ به سرانجام می رسد.

مهندس حسینی بیان کرد: در طرح اضطراری آبرسانی شهر گرگان سه حلقه چاه در حال تجهیز است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد و یک حلقه چاه سازند سخت در حال حفاری نیز تا تابستان آینده بهره برداری میشود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: به بهره برداری رسیدن یک حلقه چاه در خان ببین طی یک ماه آینده و به بهره برداری رسیدن سه حلقه چاه و یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی و ۶ کیلومتر خط انتقال در شهرستان آزادشهر تا پایان سال از دیگر طرح های اضطراری شرکت آب منطقه‌ای در خصوص آب شرب استان است.

وی افزود : تلاش برای حفر و تجهیز سه حلقه چاه برای گنبد نیز تا پایان سال ادامه دارد.

مهندس حسینی بیان کرد: در طرح اضطراری آبرسانی به شهر کلاله تجهیز ۳ حلقه چاه، مخزن ۲ هزار متر مکعبی و خط انتقال تا تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد خبر: 63388
  تاریخ خبر : 1401/09/10
 روابط عمومی
 189