چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: سمینار آموزشی مدیریت منابع آب با همکاری JCCME ژاپن برگزار خواهد شد

سمینار آموزشی مدیریت منابع آب با همکاری JCCME ژاپن برگزار خواهد شد

به منظور تقویت همکاری ها و تبادل دانش و تجربه بین دو کشور ایران و ژاپن در زمینه مدیریت منابع آب و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده بین شرکت مدیریت منابع آب ایران و مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو، سمیناری آموزشی با عنوان مدیریت منابع آب با همکاری مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیانه JCCME برگزار می‌شود.

به گزارش شبکه خبری ایران، این سمینار به مدت سه روز از تاریخ 19 تا 21 دی‌ماه در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار می‌شود.. شرکت کنندگان در این دوره شامل کارشناسان دفاتر تخصصی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های زیرمجموعه خواهد بود.
شایان ذکر است محتوای دوره به شرح زیر می‌باشد:
روز اول: مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب در ژاپن: چرایی و چگونگی
روز دوم: مطالعات ایمنی، پایداری و علاج‌بخشی سدها و تأسیسات آبی
روز سوم: پایش از راه‌دور در کیفیت آب و سیاست‌های محیط‌ زیستی

 

کد خبر: 64087
  تاریخ خبر : 1401/10/18
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/10/18
 علی پورخیری
 559