شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: انتصاب مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای قم

انتصاب

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای قم

طی حکمی از سوی محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفاو مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران «محمد احمدی جبلی» به مدت 2 سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای قم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم؛ در حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم  که به امضای معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده  عنوان شده؛ برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با اولویت‌های عمومی و تخصصی ابلاغی، اجرای کلیه وظایف مندرج در اساسنامه شرکت و برنامه ابلاغی مجمع عمومی، هئیت مدیره و تکالیف قانونی مرتبط با بخش آب و بهره‌برداری بهینه از منابع آب موجود به منظور حفظ پایداری و امنیت منابع آبی باید مورد توجه  قرار گیرد.

    همچنین در این حکم انتصاب بر اجرای ماموریت‌های ویژه بخش آب با تأکید بر برنامه‌های سازگاری با کم آبی، طرح‌های حفاظت و بهره‌برداری، مدیریت حوضه‌های آبریز، کیفیت و محیط زیست، استقرار سامانه‌ها و تشکل‌های بهره‌برداری و تقویت مشارکت‌های مردمی، شناسایی و پیشگیری از منازعات و مناقشات آبی در سطوح مختلف و هماهنگی و هم افزایی با کلیه عوامل ملی، محلی و منطقه ای در چارچوب مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز، هدایت موثر برنامه ها و فعالیت‌های مالی، اقتصادی، اداری و منابع انسانی، فناوری و تحول اداری، نظارت و کنترل زیر مجموع ها به منظور حسن اجرای برنامه ها و رعایت قوانین و مقررات  تاکید شده است.

 

کد خبر: 64394
  تاریخ خبر : 1401/11/06
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/11/08
 احمد
 554