یکشنبه, 6 اسفند 1402
مشروح خبر :: تشکیل شورای حفاظت از منابع شهرستان کهک استان قم

تشکیل شورای حفاظت از منابع شهرستان کهک استان قم

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کهک استان قم با حضور فرماندار و سایر اعضاء15 اسفند ماه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای قم، مجید طهوری متین، مدیر منابع آب شهرستان قم و دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کهک گفت: طبق مصوبات قبلی و بدلیل حجم زیاد تخلیه چاه‌های غیرمجاز و در راستای تعیین تکلیف و پر کردن این چاه‌ها شرکت آب منطقه‌ای قم نسبت به شناسایی، تشکیل پرونده وکارشناسی اقدام  نموده و پرونده‌ها در مرحله طرح در کمیسیون رسیدگی به صدورپروانه‌های آب زیرزمینی  می‌باشند.

دبیر شورای حفاظت استان عنوان کرد: براساس  بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف دولت و وزارت نیرو مالکلن چاه‌ها باید جهت برخورداری از تسهیلات دولتی نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند اقدام نمایند. همچنین اخذ آب بهاء از چاه‌ها براساس رقم مصرفی کنتور دریافت خواهد شد .در غیر اینصورت مشمول جریمه ابلاغی خواهند شد.

 وی افزود: با توجه به اولویت تأمین آب شرب، درخواست های شرکت آب و فاضلاب در خصوص جا به جایی و... چاه‌های شرب با اولویت انجام می شود.

کد خبر: 65183
  تاریخ خبر : 1401/12/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/12/16
 احمد
 214