پنجشنبه, 10 خرداد 1403
مشروح خبر :: برداشت آب در کشور حدود ۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافت

بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب کشور:

برداشت آب در کشور حدود ۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافت

پروژه آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب کشور به صورت دوره‌ای توسط وزارت نیرو انجام می‌شود که نتایج سومین مرحله آماربرداری سراسری اخیراً استخراج شد بر اساس نتایج حاصل از این پروژه، برداشت از منابع آب کشور حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب است که در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب حدود ۸۷، ۱۰ و ۳ درصد مصارف اتفاق می‌افتد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب و  سخنگوی صنعت آب کشور با بیان این مطلب افزود: در مرحله سوم آماربرداری سراسری منابع مصارف آب کشور حدود ۲ میلیون بازدید صحرایی توسط تیم‌های آماربرداری انجام شد و با اهتمام موجود در تیم‌های آماربرداری و نظارت، برداشت آمار کشور به طور جامع اتفاق افتاد، به طوری که در این مرحله، آمار حدود یک میلیون و ۴۰۰  هزار منبع آبی ثبت شده است.
قاسم‌زاده اظهار داشت: در بخش بهره‌برداری از چاه‌ها، بر اساس بازدیدهای به عمل آمده، حدود ۹۲۰ هزار چاه فعال و ۱۰۲ هزار چاه متروکه شناسایی شد که از تعداد چاه‌های فعال، حدود ۵۵ درصد مجاز و ۴۵ درصد غیر مجاز هستند. از نظر حجم برداشت نیز، کاهش حدود ۱۰ درصد نسبت به دور قبل آماربرداری در سال ۹۰-۸۹ اتفاق افتاده است و به معادل ۴۱.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است که از این میزان، سهم برداشت چاه‌های غیر مجاز حدود ۱۹ درصد است. 
سخنگوی صنعت آب کشور در پایان خاطر نشان کرد: نتایج این پروژه مبنای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب کشور بوده و در ارزیابی منابع و مصارف آب کشور و به‌هنگام سازی مطالعات بیلان منابع آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

 

کد خبر: 67961
  تاریخ خبر : 1402/05/24
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/05/24
 علی پورخیری
 512