یکشنبه, 6 اسفند 1402
مشروح خبر :: بازدید مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب و اعضای تیم بازرسی از امور منابع آب پاکدشت

در راستای کنترل کمی و کیفی از عملکرد پرسنل در حوزه حفاظت و بهره برداری انجام شد:

بازدید مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب و اعضای تیم بازرسی از امور منابع آب پاکدشت

مدیردفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب و اعضای تیم بازرسی از منابع آب زیرزمینی از امور منابع آب پاکدشت بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران، حسن زحمتکش به همراه کارشناسان  و نیروهای فعال در عرصه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با حضور در امور منابع  آب پاکدشت عنوان کرد: این بازدید در راستای کنترل کمی و کیفی از عملکرد پرسنل شاغل در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی انجام  شده و نسبت به کنترل و صحت سنجی وضعیت عملکرد آبی منابع آب در بخش‌های مختلف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و همچنین اقدامات مرتبط با طرح تعادل بخشی انجام می شود.

زحمتکش تاکید کرد: این کنترل و نظارت در بخش‌هایی مانند گزارش‌های کارشناسی، تکمیل پروانه‌ها، مدت زمان رسیدگی به درخواست‌ها، وضعیت پرونده‌ها به لحاظ ظاهری، بررسی اقدامات مرتبط با سامانه ساماب، کنترل عملکرد امور در بخش صدور مجوزها و همچنین پروژه انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، تقلیل منصوبات و سایر می‌باشد.

علیرضا خانی‌زاد مدیر امور منابع آب پاکدشت در ادامه ضمن مثبت بر شمردن بازرسی و نظارت در سطح امورهای منابع آب، این فعالیت را به‌عنوان یک بازوی کمکی و مفید برای امورهای منابع آب برشمرد و گفت: استفاده از نتایج و تجربیات حاصله از این بازدیدها در راستای حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

 

کد خبر: 70059
  تاریخ خبر : 1402/08/30
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/08/30
 شیخ الاسلامی
 73