پنجشنبه, 4 مرداد 1403
مشروح خبر :: مدیرکل دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

با حکمی از سوی معاون وزیر نیرو؛

مدیرکل دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون آب و آبفای وزیر نیرو، مدیرکل دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران معرفی و منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، طی حکمی از سوی محمد جوان‌بخت معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، «شجاع حیدری‌راد» به عنوان مدیرکل دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران معرفی و منصوب شد.

رعایت اصول عدالت‌محوری، روحیه انقلابی و جهادی و فسادستیزی با همکاری و هماهنگی و ارتباط مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و شرکت‌های زیرمجموعه و واحدهای شرکت مادر تخصصی در راستای هدایت و راهبری شرکت‌های زیرمجموعه در تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی، اعلام نظر درخصوص صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی قانون شرکت‌های زیرمجموعه، نظارت بر اجرای مصوبات مجامع و تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌‎ای شرکت‌های تابعه در این حکم مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.

کد خبر: 70301
  تاریخ خبر : 1402/09/08
 علی پورخیری
 293