شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: جلوگیری از برداشت غیرقانونی ۳۴۳ هزار متر مکعب آب از منابع زیرزمینی مشهد

با انسداد ۵ حلقه چاه در هفته جاری صورت گرفت:

جلوگیری از برداشت غیرقانونی ۳۴۳ هزار متر مکعب آب از منابع زیرزمینی مشهد

با انسداد ۵ حلقه چاه غیر مجاز آب در محدوده تحت پوشش امور منابع آب شهرستان مشهد از برداشت غیرقانونی ۳۴۳ هزار متر مکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، محمد برزویی مدیر امور منابع آب مشهد گفت: ۵ حلقه چاه غیر مجاز آب در محدوده تحت پوشش امور منابع آب شهرستان مشهد مسدودشد تا از برداشت غیرقانونی ۳۴۳ هزار متر مکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: از این تعداد چاه، چهار حلقه چاه غیر مجاز در محدوده روستای خراسانک شهرستان مشهد با متوسط عمق ۱۲۰ متر و دبی ۵ لیتر بر ثانیه بود که توسط نیروهای گشت و بازرسی این امور شناسایی و پس از طی مراحل قانونی اخذ مجوز قضایی و با همکاری نیروی انتظامی مسدود شد.

مدیر امور منابع آب مشهد افزود: با انسداد این چهار حلقه چاه از برداشت غیرقانونی ۳۰۷ هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری به عمل آمد.

برزویی همچنین گفت: یک حلقه چاه عمیق غیر مجاز دیگر در داخل شهر مشهد در منطقه هاشمیه نیز توسط نیروهای گشت و بازرسی این امور کشف که با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی مسدود شد.

وی خاطرنشان کرد: با انسداد این چاه از برداشت غیر مجاز ۳۶ هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری شد.

کد خبر: 70489
  تاریخ خبر : 1402/09/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1402/09/15
 کارشناس روابط عمومی
 72