دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
مشروح خبر :: کاهش 33 میلیون مترمکعبی حجم آب حوضه کارون بزرگ در استان لرستان

کاهش 33 میلیون مترمکعبی حجم آب حوضه کارون بزرگ در استان لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: بیشترین تغییرات افت مربوط به دشت ازنا-الیگودرز با حدود 1.1متر افتِ سطح آب وکسری مخزن حدود 21.2میلیون مترمکعب در اسفند ماه سال 1402 نسبت به اسفند ماه سال گذشته می باشد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، داریوش حسن‌نژاد مدیرعامل شرکت با بیان این مطلب اظهار داشت: براساس آماربرداری دوره سوم منابع انتخابی، شبکه بهینه سنجش آب زیرزمینی توسط ۱۰۲۲۱ دهنه چشمه با خروجی سالانه حدود ۹۰۲ میلیون مترمکعب و ۱۶۶۳ رشته قنات با خروجی سالانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب و چاه‌های بهرهبرداری حدود ۷۰۲ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در سال تخلیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در خصوص وضعیت منابع آب زیر زمینی استان ابراز داشت: متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده های بیلان استان در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود ۰.۳متر افزایش داشته است که معادل حجمی حدود ۱۱ میلیون مترمکعب می‌باشد.

وی ادامه داد: حجم افزایش سطح آب‌های زیرزمینی در حوضه کرخه در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ حدود ۲۱.۸ میلیون مترمکعب می‌باشد و بیشترین افزایش در حوضه کرخه در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۱ مربوط به دشت کوهدشت با حدود ۱.۳ متر افزایش سطح آب و افزایش مخزن حدود۷.۳ میلیون متر مکعب می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به این‌که کمترین حجم بارندگی‌ها در اسفندماه سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در محدوده ازنا‌ الیگودرز اتفاق افتاده است، افزود: حجم افت در حوضه کارون بزرگ حدود ۳۳ میلیون مترمکعب می‌باشد و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت ازنا-الیگودرز  با حدود ۱.۱متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۲۱.۲میلیون مترمکعب در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نسبت به اسفندماه سال گذشته می باشد.

داریوش حسن‌نژاد با تشریح وضعیت آب‌های زیرزمینی استان بر اساس آمار۲۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  بیان داشت: سطح آب‌های زیرزمینی استان به‌طور متوسط حدود ۴.۸ متر افت و حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن  داشته است که معادل افت سالانه حدود ۰.۲ متر(۲۴ سانتی متر) و کسری مخزن حدود ۲۱ میلیون مترمکعب است  که نشان دهنده روند کاهشی منابع آب  زیرزمینی در استان است.

حسن‌نژاد افزود: همچنین در این مدت بیشترین افت سطح آب زیرزمینی مربوط به محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت و ازنا -الیگودرز به ترتیب حدود ۱۶ متر و ۷.۸ متر بوده است که معادل حجم آب حدود ۸۹ و ۱۵۵ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: سطح آب‌های زیرزمینی استان در بلندمدت منتهی به سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بطور متوسط حدود ۶.۴ متر افت و کسری مخزن حدود ۵۲۲ میلیون مترمکعب داشته است که معادل افت سالانه حدود ۰.۲ متر(۲۳ سانتی متر) و کسری مخزن حدود  ۱۹ میلیون متر مکعب است  و نشان دهنده روند کاهشی منابع آب  زیرزمینی در استان است. بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در بلندمدت مربوط به محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت و ازنا-الیگودرز به ترتیب حدود ۲۱.۵ متر و ۹.۴ متر بوده که معادل حجم آب حدود ۱۱۸ و ۱۸۵ میلیون مترمکعب است.

داریوش حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری (بلند مدت) باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه‌های استان همچنان در مقایسه با بلند مدت با کاهش مواجه شد، به‌طوریکه متوسط دبی اندازه گیری شده رودخانه‌های استان در اسفندماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش و نسبت به متوسط اسفندماه طول دوره آماری حدود ۳۹ درصد کاهش داشته اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تاکید کرد: لازم است با استفاده از روش‌های صحیح و رعایت الگوی کشت، مصرف آب را مدیریت نماییم تا در گذر از تابستان ۱۴۰۳ با مشکل کم آبی و چالش‌های آن روبرو نشویم و با استفاده‌ اصولی از منابع آب، این میراث ارزشمند را را برای آیندگان حفظ نماییم.

کد خبر: 73315
  تاریخ خبر : 1403/02/04
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/02/04
 روابط عمومی
 63