شنبه, 26 خرداد 1403
مشروح خبر :: ابتکار عمل لازمه کار مدیران روابط عمومی است/ مدیران مجامع پیشنهادات روابط عمومی سازمان‌ها را مورد توجه قرار دهند

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران:

ابتکار عمل لازمه کار مدیران روابط عمومی است/ مدیران مجامع پیشنهادات روابط عمومی سازمان‌ها را مورد توجه قرار دهند

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه جایگاه روابط عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: لازم است مدیران روابط عمومی در ایده و کار، ابتکار عمل داشته و مدیران مجامع نیز موظفند پیشنهادات مدیران روابط عمومی را مورد بررسی و توجه قرار دهند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، مهدی دانشگر معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و آبفا اظهار داشت: در برگزاری مجامع، اقدام مؤثری انجام گرفته و آن این است که معین کرده‌ایم مدیر روابط عمومی نیز در جلسات مجمع حضور داشته باشد و در مقابل، مدیر مجمع از مدیر روابط عمومی و سایر مدیران نسبت به تمام ابعاد فعالیتی‌ آنها سؤال کند. 

وی افزود: این از جمله نکات کلیدی است که جایگاه روابط عمومی را به خوبی نشان می‌دهد و چنانچه مدیر روابط عمومی یک شرکت کم کاری داشته باشد، لازم است آن را جبران کرده و خود را ارتقا دهد. 

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: مدیران روابط عمومی باید نسبت به اقداماتی که احتمال انجام شدن آنها را می‌دهند، حساس باشند و این اقدامات را به مدیران در مجمع پیشنهاد دهند تا بررسی و انجام شود؛ لذا لازم است که مدیران روابط عمومی در ایده و کار، ابتکار عمل داشته و مدیران مجامع نیز موظفند پیشنهادات مدیران روابط عمومی را مورد بررسی و توجه قرار دهند. 

دانشگر با بیان اینکه جایگاه روابط عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تصریح کرد: سازمان‌ها به شدت نیازمند مدیران روابط عمومی کارآمد و پویا هستند. این حوزه بسیار تخصصی است و تمام رفتارهای سازمانی به وجود روابط عمومی‌ها مرتبط است. 

وی افزود: ما در سازمان‌ها به روابط عمومی درونگرا نیاز نداریم؛ مدیر روابط عمومی موظف است در کنار مدیران سازمان حضور داشته باشد و حتی در مواقعی بیشتر از آنان کار کند؛ چرا که روابط عمومی‌ها بلندگوی سازمان‌ها هستند.

کد خبر: 73798
  تاریخ خبر : 1403/02/26
 معصومه خداوردیان
 173